U svijetu se provode brojna znanstvena istraživanja Tehnike emocionalne slobode te se sve više prepoznaje i potvrđuje potencijal ove metode. Tako se primjerice u nekim državama kao što su SAD, UK, Slovenija, kroz nadležne državne institucije EFT tapkanje koristi u pomaganju ljudima kod prevencije stresa.

SAD

2017. godine Uprava za ratne veterane (engl. Veterans Administration – VA) u SAD-u dodala je metodu EFT na Listu 2. čime je dobila status odobrenja kao općenito sigurna terapija. Odobrenje znači da će VA terapeuti moći koristiti EFT tapkanje sa svojim klijentima koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a), depresije, tjeskobe, boli i drugih stanja.

Za više informacija pogledajte web stranicu The Tapping Solution Foundation.

Ujedinjeno kraljevstvo (UK)

U prosincu 2018. godine Britanski Nacionalni institut za zdravlje i kliničku izvrsnost (engl. National Institute of Clinical Excellence – NICE) službeno je preporučio metodu EFT, kao vrijednu vladinih sredstava, za istraživanje kod liječenja PTSP-a. NICE je tijelo Vlade Ujedinjenog kraljevstva (UK) odgovorno za uvođenje smjernica u medicinskom i psihološkom liječenju u UK.

“NICE je dao ove preporuke i prepoznao potencijal koji EFT može imati u pomaganju mnogim ljudima koji pate od ozbiljnih trauma“, rekla je gđa. Jacqui Footman, predsjednica Udruge za unapređenje energetskih meridijanskih tehnika (engl. Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques – AAMET International), koja promiče upotrebu metode EFT. “Ovo je prvi put da je metoda EFT priznata u bilo kojoj smjernici Vlade UK, što znači da postoji početna i obećavajuća baza dokaza, vrijedna daljnjih istraživanja koje financira Vlada.”

Za više informacija pogledajte smjernice Britanskog Nacionalnog instituta za zdravlje i kliničku izvrsnost.

Slovenija

U Sloveniji u ovoj školskoj godini (2018/2019), učitelji među programima ponuđene dodatne izobrazbe mogu odabrati metodu EFT. Programi dodatne izobrazbe nalaze se u Katalogu kojeg određuje i sufinancira Ministarstvo za obrazovanje, znanost i sport. Metoda EFT učiteljima služi kao praktični alat za prevenciju sindroma izgaranja na poslu (engl. burn-out sindrom). Zbog sve većeg opterećenja nastavnika i posljedično, sve veće potrebe za osobnim razvojem, u Katalogu su uključeni i programi stručnog usavršavanja kao što su radionice EFT tapkanja, NLP-a i Brain-Gym-a. Odabir ovih programa određen je od strane samih stručnjaka, a odluka o upućivanju pojedinca na obrazovanje prepuštena je ravnateljima i pedagoškim djelatnicima institucija.

Za više informacija u Katalogu za dodatnu izobrazbu učitelja kliknite na Katalog programov te pod Ključne besede programa upišite riječ EFT i zatim na tipkovnici pritisnite enter.