Neovisno jedan o drugome, dr. George Goodheart (SAD), dr. John Diamond (Australija) i dr. Roger Callahan (SAD) otkrili su 70-ih godina 20. stoljeća da mentalno fokusiranje na problem (emocionalni ili fizički) – uz istovremeno ručno stimuliranje akupunkturnih točaka – može donijeti iznenađujuće olakšanje njihovim pacijentima, osobito kod strahova, fobija i fizičkih reakcija na stres.

Psiholog Roger Callahan unio je korištenje stimulacije akupunkturnih točaka (aku-točaka) u psihoterapiju metodom Terapije misaonog polja (TFT). Takva preobrazba psihološke prakse u to vrijeme je bila nečuvena u terapijskim krugovima i proglašavana je za pseudoznanost. TFT, iako složen u protokolima, pokazao se djelotvornim te se u praksi široko koristi i danas. Prvotno je bio dostupan samo terapeutima ili onima koji su bili voljni uložiti značajna financijska sredstva u učenje procesa. Jedan od Callahanovih učenika, Gary Craig, uspio je sažeti složene protokole u pojednostavljeniji oblik u kojem se koristi univerzalni slijed stimulacije akupunkturnih točaka tapkanjem, neovisno o problemu s kojim se radi. Stanfordski inženjer i majstor NLP-a (Neurolingvističko programiranje), Craig dodao je ključne NLP koncepte i nazvao ga EFT-om (Tehnikom emocionalne slobode ili tapkanje).

Varijacije Callahanovih originalnih protokola naknadno su uvedene pod metode “energetske psihologije”, među kojima je danas najpopularnija i najraširenija metoda EFT. Gary Craig je EFT tapkanje predstavio javnosti 1995. godine na svojoj web stranici putem videozapisa. Od tada se EFT kontinuirano širi i izvan tradicionalno terapeutskih krugova.

Energetska psihologija je modalitet samopomoći koji kombinira verbalne i fizičke postupke u svrhu postizanja terapijske promjene. Njezini najčešće korišteni protokoli kombiniraju stimulaciju akupunkturnih točaka (tapkanjem, laganim pritiskom ili masiranjem) i mentalnu aktivaciju ciljanog psihološkog problema. Većina psihoterapeuta koji koriste akupunkturnu stimulaciju integriraju ga u vlastiti psihološki okvir i metode.

Razlika između klasičnih psiholoških metoda i energetske psihologije je u pristupu psihološkom problemu i vremenskom okviru potrebnom za njegovo razrješavanje. Kod psiholoških metoda glavni alat za pristup problemu je verbalizacija problema i otkrivanje njegova uzroka kako bi se klijentu pomoglo u usvajanju strategija promjena ponašanja. Kod energetske psihologije verbalizacija je segment tretmana te služi kao potpora mentalnom uživljavanju u psihološki problem dok istovremeno stimuliramo određene akupunkturne točke. Za razrješavanje ciljanog psihološkog problema nije potrebno slojevito analizirati i verbalizirati problem.

Do prije 30-ak godina rad na sebi nije bio uobičajen. Tada i nije bilo široko dostupnih jednostavnih i brzih učinkovitih metoda, a njima su se bavili pojedinci na koje se gledalo sa skepsom. Od onda se situacija znatno promijenila – svakodnevni dnevni ritam je ubrzaniji i prožet složenijim životnim izazovima te su ljudi puno više izloženi stresu s kojim ne znaju adekvatno izaći na kraj. U svemu tome ipak je dobra vijest da nam je danas na raspolaganju velik broj učinkovitih metoda samopomoći. Danas više nije čudno ako netko od prijatelja ili susjeda meditira, bavi s jogom, radi neku od metoda energetske psihologije,… Za fizičko zdravlje i psihološku dobrobit, moramo biti u stanju učinkovito oslobađati stresne emocije iz tijela i njegovati uravnoteženije stanje. To je upravo ono što se s metodom EFT ostvaruje. EFT je primjenjiv bez obzira na uzrast – od djece do starijih ljudi. Neki od praktikanata Tehniku emocionalne slobode opisuju kao prirodan način fokusiranja s negativnog na pozitivno raspoloženje i uspostavljanje stvarnijeg kontakta sa samim sobom.